Projekt előkészítés

A beruházási projekt előkészítésének fázisában az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:
 • beruházói igények pontos felmérése
 • több megvalósíthatósági elképzelést kidolgozása
 • tanulmánytervek készítése a minél pontosabb beruházói program kialakításához
 • különböző műszaki megoldások előnyeinek és hátrányainak bemutatása a beruházónak
 • igény esetén: megfelelő területet, helyszínt keresése a beruházáshoz
 • helyi építési előírások vizsgálata, egyeztetés az építési hatósággal, szükség esetén szabályozási tervek módosítási lehetőségeinek feltárása
 • előzetes szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lebonyolítása
 • közreműködés pályázati anyagok összeállításában

Tervek készítése, engedélyekbeszerzése

Elkészítjük a szükséges tervdokumentációkat vagy versenyeztetjük a tervezőket, segítünk kiválasztásukban és előkészítjük a velük kötendő szerződéseket.

Lebonyolítjuk a tervezéshez szükséges szakhatósági egyeztetéseket. Ebben a munkafázisban az alábbi tevékenységek elvégzését vállaljuk:


Építési engedély megszerzése
 • tervdokumentáció készítése
 • generáltervezői feladatok ellátása (szakági tervezők koordinálása, az elkészült munkarészek összehangolása)
 • tervek engedélyeztetése
 • továbbtervezéshez alternatív műszaki javaslatok vizsgálata a lehető legkedvezőbb költség optimum elérésére
 • Szükség esetén tervtanácsi eljárás lefolytatása.
 • Egyéb engedélyek beszerzése (például: telekalakítás, létesítési engedélyek, tűzjelző, út, parkoló, közmű csatlakozások, stb.)


Költségvetés összeállítása


Tenderterv és költségvetés
Tendereztetéshez szükséges részletezettségű tervdokumentáció készítése árazatlan mennyiségi kiírással. Kivitelezési keretütemterv készítése a beruházás főbb sarokköveire.


Megvalósítási dokumentáció
Ha részletesebben érdeklik szolgáltatásaink, nézze meg beruházás lebonyolítással és genetráltervezéssel kapcsolatos brossúránkat!


Tervfelülvizsgálat

Amennyiben a beruházó már kész tervekkel rendelkezik, szívesen vállalkozunk annak átfogó felülvizsgálatára. Ennek keretében munkatársaink áttekintik a tervet, a hozzá kapcsolódó műszaki leírásokat, információkat, dokumentációkat, illetve összegyűjtik a beruházásra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályokat és egyéb előírásokat.

Ezt követően ellenőrizzük, hogy a meglévő tervek:
 • megfelelnek-e hatályos jogszabályoknak, egyéb szakmai követelményeknek? (működési-, biztonsági- és környezetvédelmi előírások, speciális ipari szabványok)
 • összhangban vannak-e a beruházó elképzeléseivel?
 • szakszerűen, megfelelő minőségben megvalósíthatók-e a tervezett költségvetésből?

Amennyiben erre igény van, megpróbálunk javaslatokat tenni műszakilag egyenértékű, költségcsökkenést eredményező tervmódosítási lehetőségekre, technológiai megoldásokra.


Projektvezetés

Beruházás lebonyolítóként komplett projektmenedzsment szolgáltatásunkkal számos módon segítjük megbízóinkat:
 • Pályáztatjuk a kivitelezőket és alvállalkozókat a beruházás megvalósítására.
 • Vezetjük a projektet, ennek részeként követjük a határidőket és kezeljük a költségvetést.
 • Megszervezzük és koordináljuk a rendszeres kooperációs értekezleteket.
 • Ellátjuk a projekthez igénybe vett pályázati forrásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment feladatokat.
 • Tervezői művezetést is biztosítunk.
A projektvezetés részeként az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:
1. Kivitelezők előminősítése
 • potenciális kivitelezők műszaki, pénzügyi alkalmasságának vizsgálata
 • tenderre meghívni kívánt cégek listájának összeállítása
2. Kivitelezők pályáztatása
 • Ajánlati dokumentumok előkészítése - generál, szakági vagy vegyes pályáztatási rendszer kialakítása.
 • Ajánlatkérés, dokumentációk kiküldése az előminősített vállalkozóknak.
 • Ajánlatok kiértékelése, összehasonlító elemzések elkészítése, mennyiségek ellenőrzése.
 • A legjobb ajánlatokat adó cégek kiválasztása a beruházóval közösen és meghívása további tárgyalásra. Személyes műszaki és áralku.
 • Kivitelezők által javasolt alternatívák, műszaki és pénzügyi lehetőségek értékelése. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása közösen a beruházóval.
3. Szerződések előkészítése, megkötése
4. Építkezés bejelentése
5. Építési terület átadása, építkezés indítása
 • geodéziai kitűzés ellenőrzése
 • felvonulási létesítmények megépíttetése
 • építkezés feltételrendszerének dokumentálása
 • kivitelező által biztosítandó, jogszabályban előírt dokumentumok és bejelentések ellenőrzése
6. Pályázatkezelés
 • a beruházás pályázati forrásból megvalósított részekeihez kapcsolódó műszaki és pénzügyi teljesítések követése
 • a beruházás lezárásához szükséges műszaki jelentések, fotódokumentáció, pénzügyi elszámolások elkészítése
7. Kommunikáció
 • jelentések készítése az építkezés előrehaladásáról belső és külső tájékoztatás céljából
 • a pályázatok kapcsán (kérésre) elvégezzük a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező kommunikációs feladatokat is
8. Használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok
 • a sikeres műszaki átadás-átvétel után a használatbavételi engedély megkérése
 • hatósági előírások teljesülésének biztosítása
 • szakhatóságok előzetes tájékoztatása, helyszíni bejárások megszervezése, dokumentumok összeállítása
 • szükséges dokumentációk összegyűjtése
 • környezetvédelmi dokumentáció összeállítása
9. Működési, üzembe- és forgalomba helyezési engedélyek
 • A létesítmény funkciójának megfelelő üzemindítási engedélyeztetésben való részvétel a megrendelő oldalán.
10. Garanciális 1 éves bejárás

Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőrzés, munkabiztonság, minőségbiztosítás
 • szakági (építész, gépész, elektromos, gyengeáramú, mélyépítő, statikus, környezetvédő, közműépítő stb.) műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • munkabiztonsági és minőségbiztosítási tervek betartásának helyszíni ellenőrzése

Helyszíni projektmenedzsment

A kivitelezés fázisában cégünk az építésszervezést is vállalja, valamint igény esetén teljes idejű jelenlétet biztosítunk a munkaterületen.

Elvégezzük a jogszabályban meghatározott, illetve a projekt jellegének megfelelő műszaki ellenőrzési feladatokat, az aktuális munkafolyamatok által megkívánt gyakorisággal.

Az építés során, szükség esetén tervezői művezetést biztosítunk.

Ebben a munkafázisban az alábbi tevékenységek elvégzését vállaljuk:

1. Műszaki ellenőrzés, munkabiztonság, minőségbiztosítás
 • szakági (építész, gépész, elektromos, gyengeáramú, mélyépítő, statikus, környezetvédő, közműépítő stb.) műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • munkabiztonsági és minőségbiztosítási tervek betartásának helyszíni ellenőrzése
2. Pénzügyi ütemezés, büdzsékövetés, helyszíni projektmenedzsment
 • heti kooperációs értekezletek vezetése, kooperációs jegyzőkönyvek készítése, a beruházó folyamatos tájékoztatása
 • büdzsé követése, pénzügyi ütemterv aktualizálása, számlajóváhagyások és pótmunkák kezelése
 • fotódokumentáció készítése az építkezés előrehaladásáról
 • beruházói igény esetén folyamatos jelenlétét biztosítása az építkezésen
3. Műszaki átadás-átvétel
 • műszaki átadás-átvétel megszervezése
 • hibalisták felvétele, hibák javításának felügyelete
 • kivitelezést lezáró dokumentációk összeállítása
4. Közüzemi szerződések
 • fogyasztási előjelzések készítése
 • közüzemi szerződések megkötése
5. Betanítás
 • minőségi és üzemeltetési dokumentáció összeállítása
 • próbaüzemek levezénylése