parallax background

BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS


A beruházási projekt előkészítésének fázisában az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:
beruházói igények pontos felmérése
több megvalósíthatósági elképzelést kidolgozása
tanulmánytervek készítése a minél pontosabb beruházói program kialakításához
különböző műszaki megoldások előnyeinek és hátrányainak bemutatása a beruházónak
igény esetén megfelelő területet, helyszínt keresése a beruházáshoz
helyi építési előírások vizsgálata, egyeztetés az építési hatósággal, szükség esetén szabályozási tervek módosítási lehetőségeinek feltárása
előzetes szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lebonyolítása
közreműködés pályázati anyagok összeállításában

KAPCSOLATFELVÉTEL
Milyen többletet nyújt a generáltervezés?

Tapasztalataink szerint a generáltervezéssel összekapcsolt beruházás lebonyolítás a megrendelő számára alacsonyabb beruházási költséget és rövidebb átfutási időt eredményez.
A generáltervezés akár a lebonyolítástól függetlenül, önálló szolgáltatásként is végigkísérheti a beruházás teljes folyamatát – a koncepcióterv elkészítésétől, az engedélyeztetésen keresztül egészen a kivitelezés időszakában zajló tervezői művezetésig.

TERVEK KÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEK BESZERZÉSE


Elkészítjük a szükséges tervdokumentációkat vagy versenyeztetjük a tervezőket, segítünk kiválasztásukban és előkészítjük a velük kötendő szerződéseket.Lebonyolítjuk a tervezéshez szükséges szakhatósági egyeztetéseket. Ebben a munkafázisban az alábbi tevékenységek elvégzését vállaljuk:
Építési engedély megszerzése
tervdokumentáció készítése
generáltervezői feladatok ellátása (szakági tervezők koordinálása, az elkészült munkarészek összehangolása)
tervek engedélyeztetése
továbbtervezéshez alternatív műszaki javaslatok vizsgálata a lehető legkedvezőbb költség optimum elérésére
szükség esetén tervtanácsi eljárás lefolytatása
egyéb engedélyek beszerzése (pl. telekalakítás, létesítési engedélyek, tűzjelző, út, parkoló, közmű csatlakozások stb.)

Költségvetés összeállítása
Tenderterv és költségvetés
tendereztetéshez szükséges részletezettségű tervdokumentáció készítése árazatlan mennyiségi kiírással
kivitelezési keretütemterv készítése a beruházás főbb sarokköveire

Megvalósítási dokumentáció

REFERENCIÁINK

SZAKÉRTÉS, MŰSZAKI TANÁCSADÁS


Tervellenőrzés

Amennyiben a Beruházó már kész tervekkel rendelkezik, szívesen vállalkozunk annak átfogó felülvizsgálatára. Ennek keretében munkatársaink áttekintik a tervet, a hozzá kapcsolódó műszaki leírásokat, információkat, dokumentációkat, illetve összegyűjtik a beruházásra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályokat és egyéb előírásokat. Igény esetén, javaslatokat teszünk műszakilag egyenértékű, költségcsökkenést eredményező tervmódosítási lehetőségekre, technológiai megoldásokra.

Tervkoordinátori feladatok ellátása

Amennyiben a Beruházó a tervezési feladat elkészítésére más tervezőknek megbízást adott, de fontosnak tartja a tervezési folyamat kontrolálását, a beruházói érdekek (költséghatékonyság, stb.) érvényesülését, a kitűzött határidők betartását, abban az esetben tervkoordinátori megbízással vállaljuk a tervezési folyamat felügyelését, a szükséges tervezői kooperációk megtartását, az előrehaladás dokumentálását, a szakhatósági egyeztetések ügyintézését, a tervezők közötti adatszolgáltatás biztosítását, tervtár létrehozását digitális felületen a tervlapok jóváhagyási folyamatának rögzítésével illetve a elvégezzük az esetlegesen szükséges tervezési feladatok azonosítását.

Műszaki szakértői, mérnök feladatok ellátása

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetén elvégezzük a pályázati forrás biztosításához, lehívásához szükséges mérnöki feladatokat – adminisztrációt.
Banki műszaki szakértői feladatok ellátása során vállaljuk a hitelszerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzését, zéró riport elkészítését, hitelintézet felé a részteljesítések kifizetéshez szükséges igazolás kiadását, záró riport elkészítését, továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesülésében közreműködünk.

Technológiai tanácsadás

Több éves tapasztalattal rendelkezünk ipari létesítmények technológiai telepítéséhez, beszerzéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátásában. Hűtéstechnológia, élelmiszeripari gyártástechnológia, raktározás és logisztika, könnyűipari gyártósorok műszaki telepítési követelményeinek összehangolása, a gyártóművi előírások teljesülése, a telepítési peremfeltételek (közmű, tartószerkezet stb.) egyeztetése, a gyártókkal való kapcsolattartás magyar és angol nyelven egyaránt.
Vállaljuk a telepítési ütemterv projekt keretütemtervbe történő adaptálását, a folyamat teljeskörű menedzselését.

Energetikai szakértés

Tevékenységünk kiterjed nem csak az energetikai tanúsításra, hanem komplett energetikai rendszerek vizsgálatára, a lehetséges alternatívák azonosításával, a szükséges engedélyezési és hálózatfejlesztési kötelezettségek feltárásával, megtérülés számítással úgy a napelemek, talajszondák, mint geotermikus rendszerek tekintetében.


REFERENCIÁINK

PROJEKTVEZETÉS


Beruházás lebonyolítóként komplett projektmenedzsment szolgáltatásunkkal számos módon segítjük megbízóinkat:
Pályáztatjuk a kivitelezőket és alvállalkozókat a beruházás megvalósítására.
Vezetjük a projektet, ennek részeként követjük a határidőket és kezeljük a költségvetést.
Megszervezzük és koordináljuk a rendszeres kooperációs értekezleteket.
Ellátjuk a projekthez igénybe vett pályázati forrásokhoz kapcsolódó projekt menedzsment feladatokat.
Tervezői művezetést is biztosítunk.

REFERENCIÁINK

A projektvezetés részeként az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

Kivitelezők előminősítése
A potenciális kivitelezők műszaki, pénzügyi alkalmasságának vizsgálata.
A tenderre meghívni kívánt cégek listájának összeállítása.

Kivitelezők pályáztatása
Ajánlati dokumentumok előkészítése - generál, szakági vagy vegyes pályáztatási rendszer kialakítása.
Ajánlatkérés, dokumentációk kiküldése az előminősített vállalkozóknak.
Ajánlatok kiértékelése, összehasonlító elemzések elkészítése, mennyiségek ellenőrzése.
A legjobb ajánlatokat adó cégek kiválasztása a beruházóval közösen és meghívása további tárgyalásra. Személyes műszaki és áralku.
Kivitelezők által javasolt alternatívák, műszaki és pénzügyi lehetőségek értékelése. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása közösen a beruházóval.

Szerződések előkészítése, megkötése
Építkezés bejelentése
Építési terület átadása, építkezés indítása
geodéziai kitűzés ellenőrzése
felvonulási létesítmények megépíttetése
építkezés feltételrendszerének dokumentálása
kivitelező által biztosítandó, jogszabályban előírt dokumentumok és bejelentések ellenőrzése
Pályázatkezelés
A beruházás pályázati forrásból megvalósított részekeihez kapcsolódó műszaki és pénzügyi teljesítések követése
A beruházás lezárásához szükséges műszaki jelentések, fotódokumentáció, pénzügyi elszámolások elkészítése

Kommunikáció
jelentések készítése az építkezés előrehaladásáról belső és külső tájékoztatás céljából
a pályázatok kapcsán (kérésre) elvégezzük a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező kommunikációs feladatokat is

Használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok
a sikeres műszaki átadás-átvétel után a használatbavételi engedély megkérése
hatósági előírások teljesülésének biztosítása
szakhatóságok előzetes tájékoztatása, helyszíni bejárások megszervezése, dokumentumok összeállítása
szükséges dokumentációk összegyűjtése
környezetvédelmi dokumentáció összeállítása

Működési, üzembe- és forgalomba helyezési engedélyek
A létesítmény funkciójának megfelelő üzemindítási engedélyeztetésben való részvétel a megrendelő oldalán.

Garanciális 1 éves bejárás

REFERENCIÁINK

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS


Műszaki ellenőrzés, munkabiztonság,
minőségbiztosítás

szakági (építész, gépész, elektromos, gyengeáramú, mélyépítő, statikus, környezetvédő, közműépítő stb.) műszaki ellenőri feladatok ellátása

munkabiztonsági és minőségbiztosítási tervek betartásának helyszíni ellenőrzése

REFERENCIÁINK

HELYSZÍNI PROJEKTMENEDZSMENT


A kivitelezés fázisában cégünk az építésszervezést is vállalja, valamint igény esetén teljes idejű jelenlétet biztosítunk a munkaterületen.

Elvégezzük a jogszabályban meghatározott, illetve a projekt jellegének megfelelő műszaki ellenőrzési feladatokat, az aktuális munkafolyamatok által megkívánt gyakorisággal. Az építés során, szükség esetén tervezői művezetést biztosítunk.


REFERENCIÁINK

Ebben a munkafázisban az alábbi tevékenységek elvégzését vállaljuk:

Műszaki ellenőrzés, munkabiztonság, minőségbiztosítás
szakági (építész, gépész, elektromos, gyengeáramú, mélyépítő, statikus, környezetvédő, közműépítő stb.) műszaki ellenőri feladatok ellátása
munkabiztonsági és minőségbiztosítási tervek betartásának helyszíni ellenőrzése

Pénzügyi ütemezés, büdzsékövetés, helyszíni projektmenedzsment
heti kooperációs értekezletek vezetése, kooperációs jegyzőkönyvek készítése, a beruházó folyamatos tájékoztatása
büdzsé követése, pénzügyi ütemterv aktualizálása, számlajóváhagyások és pótmunkák kezelése
fotódokumentáció készítése az építkezés előrehaladásáról
beruházói igény esetén folyamatos jelenlétét biztosítása az építkezésen
Műszaki átadás-átvétel
műszaki átadás-átvétel megszervezése
hibalisták felvétele, hibák javításának felügyelete
kivitelezést lezáró dokumentációk összeállítása

Közüzemi szerződések
fogyasztási előjelzések készítése
közüzemi szerződések megkötése

Betanítás
minőségi és üzemeltetési dokumentáció összeállítása
próbaüzemek levezénylése

REFERENCIÁINK